Sdružení průvodců ČR, o.s.

Je nejstarší profesní organizací kvalifikovaných průvodců v ČR. Vznikla v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů. Sdružení průvodců sdružuje především průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů.

Za svůj cíl a prakticky jedinou náplň činnosti Sdružení považuje změnu zákonů, upravujících činnost průvodců na území ČR obdobným způsobem jako v ostatních zemích EU i jiných zemích s vyspělým cestovním ruchem, aby činnost průvodců mohli vykonávat pouze lidé odborně i jazykově kvalifikovaní.

Volený výbor Sdružení i jeho předseda pracují zdarma. Jediným příjmem Sdružení jsou členské příspěvky jeho členů (pro rok 2009 odhlasováno 500 Kč).

Sdružení průvodců ČR
ICO: 62935101
Václavské náměstí 27
111 21 Praha 1

FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT SDRUŽENÍ PRŮVODCŮ

Vítáme jakoukoliv podporu všech průvodců i příznivců. Veškeré prostředky vydáváme pouze na právní služby, web a propagaci. Telefony si například platíme sami. Příspěvky je možné předat na adrese Sdružení průvodců, po – pá, od 9:00 do 17:00 hodin.[indent]