Průvodci budou opět vázanou živností, zvažuje MMR

28. 3. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má na starost také cestovní ruch, chce zakročit proti nekvalitním průvodcům turistů. Zvažuje, že by opět zavedlo minimální kvalifikační požadavky pro vykonávání této profese, řekla dnes ČTK mluvčí MMR Radka Burketová. Resort už změny připravoval, rozpuštění Sněmovny v minulém roce však tyto přípravy přerušilo.

„MMR si uvědomuje, že současná situace v poskytování služeb průvodců v České republice není vyhovující a je třeba hledat optimální řešení,“ uvedla Burketová.

Resort si nechal vypracovat analýzu legislativy týkající se průvodcovských služeb, z níž vyplynulo několik možných variant řešení problematiky. „Jedná se například o opětovné vrácení průvodcovské činnosti do živnosti vázané z živnosti volné novelou živnostenského zákona či doplnění novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla Burketová.

K urychlené změně MMR ve čtvrtek vyzvalo Sdružení průvodců, podle kterého stát kvůli průvodcům bez oprávnění přichází o velké peníze na daních. „Část ekonomického přínosu z turistické atraktivity četných míst naší země, ať již v podobě daní, příjmů či zisků, tak plyne do zahraničí. Náklady na provoz či údržbu historických památek však jdou na vrub tohoto státu a jsou hrazeny převážně z peněz daňových poplatníků,“ upozornila předsedkyně sdružení Jana Mecnerová.

Sdružení tvrdí, že v mnoha případech jako průvodci v ČR působí lidé bez elementárních znalostí o místě, jeho dějinách i současnosti. Jejich výklad prý bývá plný nepřesností, polopravd či úplných výmyslů.

Od roku 2008 jsou průvodci takzvanou živností volnou ohlašovací, k této činnosti není třeba mít určitou kvalifikaci. V rámci živnosti volné není stanovena ani odborná způsobilost, ani znalost cizího jazyka. Pro získání živnostenského oprávnění průvodce jako živnosti volné musí být nyní splněny pouze všeobecné podmínky. Profesi tak vykonávají mnohdy nekvalifikované osoby, které podávají neodborný výkon, což může ohrožovat veřejný zájem České republiky jako turistické destinace, řekla Burketová.

Sdružení profesionálních průvodců proto podporuje přesunutí průvodcovské činnosti mezi živnosti vázané a opětovné zavedení povinné odborné průvodcovské zkoušky.

Ještě před několika lety působilo v ČR kolem 2000 průvodců, nyní jsou těch profesionálních podle sdružení jen desítky. Počet všech lidí, kteří se živí prováděním turistů, nikdo neeviduje.

Autor: ČTK