Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu pro rok 2010/2011

21. 10. 2010

Praha 19. října (ČTK) – Ministerstvo pro místní rozvoj chce
vytvořit jednotné standardy pro kvalitu služeb v cestovním ruchu
a na jejich základě přidělovat podnikatelům certifikáty.

Vyplývá
to z materiálu s názvem „Konsolidovaný plán podpory cestovního
ruchu pro rok 2010/2011“, který ve středu projedná vláda.

„Máme v úmyslu nastavit kritéria pro kvalitu poskytované služby
a vytvořit čitelné logo po vzoru Německa a Švýcarska,“ řekla ČTK
ředitelka odboru cestovního ruchu Jitka Fatková. Certifikace by
se podle ní děla na bázi dobrovolnosti, logo kvality bude
obsahovat písmeno Q.

„Chceme začít hotely a postupně se dostávat do dalších segmentů
cestovního ruchu, následovat by měly například lanovky, vleky,
ubytovací zařízení venkovské turistiky, cestovní kanceláře a
agentury,“ uvedla Fatková. Podle ní by značka kvality mohla mít
dvě úrovně, Q1 a Q2. Systém začne fungovat zřejmě ve druhé
polovině příštího roku.

Ministerský materiál má celkem sedm základních bodů, vedle
certifikace kvality navrhují úředníci například zavedení povinné
„odborné způsobilosti“ průvodců. Tu by měla zavést novela zákona
o podnikání v cestovním ruchu, jak to ale bude vypadat v praxi,
Fatková neuvedla. Nová povinnost pro průvodce se prý bude
zavádět až po dohodě z ministerstvem průmyslu a obchodu a
profesními organizacemi.

Právě MPO zařadilo průvodce novelou živnostenského zákona mezi
volné živnosti a jejich zpětné přeřazení do vázaných živností
odmítá. Proti novým povinnostem pro průvodce se staví i Asociace
českých cestovních kanceláří a agentur. Její mluví Tomio Okamura
označil snahy o „svázání“ živnosti za výsledek lobbingu úzké
skupiny pražských průvodců a poskytovatelů průvodcovských kurzů.
Podle Okamury by se mimo jiné zdražily zájezdy českých turistů
do zahraničí, neboť certifikovaných průvodců by byl nedostatek.

Co navrhuje MMR pro cestovní ruch:

1. Zavedení nového systému standardizace a certifikace kvality
pod názvem „Národním systému kvality služeb cestovního ruchu“.
Bude platit pravidlo „pod jednou značkou a ve standardizované
kvalitě“.

2. Nový zákonný rámec cestovního ruchu má odstranit
nekoordinované paralelní financování managementu a marketingu.
Hlavní úkol je sjednocení propagace na všech úrovních.

3. Začlenění odborné způsobilosti pro provozování průvodcovské
činnosti do novely zákona o podnikání v cestovním ruchu.

4. Cestovní kanceláře a agentury: v souladu s připravovanou
evropskou legislativou posílit ochranu spotřebitele a zvýšit
odpovědnost cestovních agentur.

5. Analýza finančních toků jako výnosů z daní a poplatků do
státních nebo místních rozpočtů je podmínkou následné efektivní
podpory.

6. Příjezdové turistika: cílem je vytvoření „marketingové
značky“ ČR jako turisticky atraktivní destinace.

7. Udělování víz je od 5. dubna 2010 upraveno evropskou
směrnicí. Jedinou výjimkou z tohoto „vízového kodexu EU“ je
udělování licencí CK, které mohou přímo zastupovat své klienty
při řízení o získání „schengenského víza.“ Cílem MMR je
rozšiřování jejich počtu.