Český Krumlov - kontrola oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti

21. 10. 2010

Vážené dámy, vážení pánové,

město Český Krumlov je turistickou destinací, jež je každoročně navštěvována více než milionem turistů z celého světa. Našim návštěvníkům se snažíme poskytnout kvalitní servis ve všech oblastech cestovního ruchu, prohlídek města nevyjímaje.

Protože si chceme být jisti, že služby, které jsou v Českém Krumlově poskytovány, jsou kvalitní a jsou poskytovány v souladu s právní legislativou ČR a EU, upozorňujeme všechny cestovní kanceláře, že průvodci jejich skupin se v Českém Krumlově mohou setkat s živnostenskou kontrolou. Upozorněte prosím průvodce, aby u sebe měli veškeré potřebné doklady k prokázání oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti. Předložením těchto dokladů průvodce napomůže zdárnému a rychlému průběhu kontroly a samotná prohlídka nebude narušena na dobu delší než je nezbytně nutné a klienti nebudou vystaveni nepříjemné situaci.

Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci v naplňování společného cíle. Zároveň prosíme o rozeslání této zprávy na všechny členy sdružení/asociace.

S pozdravem

Destinační management Český Krumlov

Ing. Eliška Koričarová