Tisková konference - přeřazení průvodcovské činnosti do živností vázaných

11. 5. 2010

Sdružení průvodců ČR iniciovalo tiskovou konferenci ve spolupráci s Asociací průvodců. TK proběhla 6. května 2010 pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a zúčastnily se jí tyto subjekty:

Asociace průvodců, PhDr. Stanislav Voleman
Sdružení průvodců, PhDr. Renata Blažkova
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ing. Jiri Koliba, náměstek ministra pro legislativu a cestovní ruch, a
Bc. Jitka Fatkova ředitelka pro cestovni ruch
Asociace cestovních kanceláří ČR, PhDr. Jolana Myslivcova
Svaz obchodu a cestovniho ruchu, Irena Vlčková

Všechny zúčastněné strany se shodly na potřebě převést průvodcovskou činnost do živnotí vázaných. Bohužel zatím není shoda mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je tedy potřeba dále jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Text tiskové zprávy:

MMR požaduje pro průvodce návrat k vázané živnosti

Praha, 6. května 2010: Kvalitu cestovního ruchu a atraktivitu České republiky jako turistické destinace zvýší znovuzařazení průvodců do vázané živnosti. Průvodce bude muset prokázat odbornou a jazykovou kvalifikaci. Na dnešní tiskové konferenci se na tom shodli náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba spolu se zástupci Asociace průvodců ČR a Sdružením průvodců ČR.

V současnosti může turisty po historických nebo přírodních památkách provádět prakticky kdokoli. Průvodcem se může stát každý bez vzdělání či bez znalosti cizího jazyka. Zahraniční průvodci ze zemí Evropské unie se u nás nemusejí ani ohlašovat.

Přitom dubnový průzkum společnosti INCOMA Gfk jasně ukázal, že za nejdůležitější považují zahraniční návštěvníci u průvodců právě schopnost poskytovat aktuální a objektivní informace, znalost cizího jazyka, dějin a kultury. Podle poloviny dotázaných by měl průvodce také umět pomoci v krizových situacích – poskytnout první pomoc a domluvit se s lékařem i policií.

„Nekvalifikovaní průvodci poškozují český cestovní ruch. Ministerstvo proto nyní usiluje o to, aby se průvodcovství stalo opět vázanou živností,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba.

Živnost by měla být podle zástupců MMR i průvodců vázána odbornou a jazykovou kvalifikací. Průvodce by měl mít nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturitou a odbornou průvodcovskou zkoušku či vyšší odborné, případně vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru průvodce cestovního ruchu. V rámci Evropského srovnávacího jazykového rámce by měl dosáhnout alespoň úrovně B 2. Průvodci z unijních zemí by měli povinnost se před prvním poskytnutím služby u nás ohlásit.