Příspěvky na činnost Sdružení průvodců ČR

15. 4. 2010

Vítáme jakoukoliv podporu všech průvodců i příznivců. Veškeré prostředky vynakládáme pouze na právní služby, web a propagaci. Telefony si například platíme sami. Příspěvky je možné předat na adrese Sdružení průvodců, po – pá, od 9:00 do 17:00 hodin tel: 2222 47 000.

Sdružení průvodců ČR ICO: 62935101 Václavské náměstí 27 111 21 Praha 1