Čeští průvodci můžou kolegům v Mnichově jen závidět

15. 4. 2010

Mnichovské sdružení průvodců (MGV) uveřejnilo na svých internetových stránkách oznámení, že cca 200 členů tohoto sdružení splnilo podmínky pro udělení certifikátu kvality podle normy EN 15565, kterou přijala Evropská unie v roce 2008. Slavnostního předání certifikátů se zúčastnil také mnichovský starosta, předseda německé organizace průvodců (BVGD) a zástupce mnichovské turistické kanceláře. Mnichovské sdružení je členem BVGD, která v celé Německé spolkové republice sdružuje přes 4 tisíce průvodců a usiluje o jejich jednotné a srovnatelné vzdělání na co nejvyšší úrovni.

Cílem vzdělávání je zajistit co nejvyšší úroveň průvodců, neboť hrají rozhodující roli v tom, zda se návštěvníci cítí vítáni, chtějí zůstat déle, nebo se do města vrátit. Vzdělávání se účastnili i průvodci z Dachau. Více na: http://www.mgv-muenchen.de/de/aktuell.htm (v němčině)

V ČR tato norma nebyla bohužel doposud přijata. Stát dokonce nevyžaduje vůbec žádnou kvalifikaci průvodců, kteří jsou často jedinými „ambasadory“ České republiky, se kterými se zahraniční návštěvníci setkají.

Tomu také odpovídá kvalita průvodcovských služeb; stačí se zaposlouchat v ulicích Prahy a uslyšíte, že Prahou protéká Rýn, nebo že se na Václavském náměští nachází socha Zikmunda. Argument, že ruka trhu udrží jen ty nejlepší průvodce je tedy lichý, protože Praha není jako dobrá restaurace, kam se klienti vracejí. Do Prahy budou vždy přijíždět noví a noví turisté. Stát by proto měl vytvořit takovou legislativu, která by zaručila kvalitu poskytovaných služeb. Tímto směrem se také vydaly všechny turisticky vyspělé země EU na základě již zmíněné normy. Dokonce i naši sousedé v Polsku, Slovensku a Rakousku zařadili průvodcovskou činnost mezi živnosti vázané prokázáním odborné kvalifikace.