Dopis zaslaný primátorovi a všem poslancům a senátorům

14. 12. 2009

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás v záležitosti provozování průvodcovských služeb v našem hlavním městě.

V důsledku novely zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání byla tato činnost od 1.7.2008 zařazena do živnosti ohlašovací volné. To znamená, že osoba poskytující tyto služby nemusí mít žádnou odbornou způsobilost, nemusí mít ani ukončené základní vzdělání.

Myslíme si, že město Praha jako jedno z míst na seznamu památek UNESCO si nemůže dovolit, aby její historický a kulturní vývoj interpretovaly návštěvníkům z celého světa osoby bez potřebné kvalifikace, ať už se jedná o znalosti z oboru historie, historie umění či potřebné jazykové vybavení. Mělo by být v zájmu všech, aby kulturní a přírodní dědictví našeho hlavního města a celé České republiky bylo uchováno a chráněno před dezinterpretacemi způsobenými nedostatečnými znalostmi průvodců „amatérů“.

Příkladem může být Židovské muzeum v Praze, v jehož objektech smí podávat výklad jen takový průvodce, který u této organizace úspěšně složil odbornou zkoušku. Židovské muzeum dbá důsledně na to, aby historie a dědictví židovského národa bylo prezentováno odborně a věcně správně. Podobně by si měla chránit své dědictví i Praha a celá Česká republika.

Podotýkáme, že nejde jen o ochranu práv průvodců a cestovních kanceláří a agentur. V neposlední řadě musí být chráněn i zákazník – turista, který má právo na kvalitní služby. Podobně již např. magistrát úspěšně vyřešil otázku odborné způsobilosti řidičů pražské taxislužby.

Problematika se netýká jen Prahy, stejná situace je i v ostatních turisticky zajímavých lokalitách České republiky. Proto je nezbytné iniciovat novelu živnostenského zákona, která by provozování průvodcovských služeb na celém území ČR opět zařadila mezi živnosti vázané. Je přeci logické, že průvodce zahraničních či tuzemských turistů nemůže dělat kdokoli bez potřebného vzdělání. Bohužel současná legislativa toto v rozporu se zdravým rozumem umožňuje.

Závěrem připomínáme, že přeřazení průvodcovské činnosti do živnosti vázané nijak neodporuje principu směrnice č. 123 o volném pohybu služeb. Jestliže disponuje občan jiného členského státu ve své zemi živnostenským oprávněním k činnosti průvodce cestovního ruchu, může mu být jeho kvalifikace u nás uznána. Je ale nezbytné, aby takový občan byl náležitě vzdělán. V této souvislosti upozorňujeme rovněž na normu EN 15565, která stanovuje standard kvalifikace průvodců v EU, kterou Česká republika zatím nepřijala. Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze již byl připraven ve spolupráci s Asociací průvodců a MMR kvalifikační standard pro práci průvodce v cestovním ruchu (http://www.narodni-kvalifikace.cz/…andardu.aspx?…). Věříme, pane primátore, že Vám není lhostejné, jakým způsobem je prezentována historie a současnost našeho města a naší země. Vždyť kvalita služeb turistického průvodce je jedním z faktorů, který ovlivňuje počet zahraničních i tuzemských návštěvníků. Do města s kvalitními službami se budou turisté vždy rádi vracet.

Žádáme Vás tímto, aby se Magistrát hl. města Prahy opětovně pokusil navrhnout novelu živnostenského zákona popř. upravil situaci provizorně místní vyhláškou, avšak v dlouhodobé perspektivě je zcela nezbytné, aby byla činnost průvodce v cestovním ruchu živností vázanou na zkoušku o odborné způsobilosti. Velice si vážíme přístupu a snahy magistrátního Odboru živnostenského a občanskoprávního, který se již v minulosti pokusil legislativně ošetřit naši profesi, ale bohužel dosud nebyla politická vůle prosadit v Praze a ČR stejné standardy, které jsou již řadu let obvyklé v zemích EU, a to dokonce i v nových členských státech jako je Slovensko, Maďarsko či Polsko.

Další podrobnosti bychom Vám rádi sdělili při osobním jednání a jsme připraveni poskytnout naši veškerou součinnost při řešení dané problematiky.

Předem děkujeme za Váš zájem a zůstáváme s přátelským pozdravem,

Sdružení průvodců ČR, o.s.
Václavské nám. 27, Praha 1
Tel.: +420 222 247 000