Sdružení průvodců ČR zve na setkání průvodců 10.12.2009 od 17:00

3. 12. 2009

Dovolujeme si vás, průvodce cestovního ruchu, srdečně pozvat na každoroční setkání.

KDE: Restaurace Achát, Liliová 18, Praha 1

KDY: 10.12. 2009 od 17 hodin

PROGRAM:

1. Zpráva o činnosti výboru za rok 2009
a) Aktivity Sdružení za navrácení průvodcovské činnosti do živností vázaných
b) Obnova kontrol ilegálních průvodců živnostenským úřadem
2. Problematika prohlídek Prahy zdarma
3. Závěry diskuse na veletrhu MADI
4. Členské příspěvky na podporu aktivit Sdružení na rok 2010: 300 Kč
5. Tisková konference
6. Diskuse

Během večera bude servírována káva.

Přijďte a pomožte pozdvihnout status průvodců cestovního ruchu.

Sdružení průvodců ČR, o.s.
Václavské nám. 27, Praha 1
Tel.: +420 222 247 000
Fax: +420 224 227 842
E-mail: info@konecceskychpruvodcuvcr.cz