KDO VLASTNĚ DO KOHO STŘÍLEL?

24. 8. 2009

Slyšeli jste někdy o tom, jak na Václavském náměstí v srpnu před jednačtyřiceti lety stříleli Češi do sovětských vojáků, a to tak, že si rozstříleli muzeum? Zní to neuvěřitelně, nicméně i takovou desinterpretaci historických faktů je možno slyšet v Praze u sochy svatého Václava.

Na skutečnost, že práci průvodce na území České republiky vykonává doslova kdokoliv, lidé bez elementárních odborných znalostí, bez živnostenského listu či bez pracovního povolení, upozorňují profesní svazy průvodců již mnoho let. Riziko postihu je minimální, prakticky nulové. To je v zahraničí dobře známo, a tak výše uvedené i jiné nehoráznosti jsou takzvanými průvodci pronášeny pěkně nahlas, do mikrofonu, na frekventovaných místech. Čechy se staly vyhledávaným působištěm pro mnohé jednotlivce či firmy ze zemí mimo EU. To, co by v jiných členských zemích EU nebylo myslitelné, je v Čechách dlouhodobě tolerováno. Jak jinak nazvat dlouhodobou, či lépe řečeno setrvalou neochotu rezortního ministerstva situaci řešit. O práci tak přicházejí nejen průvodci – čeští státní příslušníci, ale v současné době i mnozí průvodci – občané zemí EU, kteří v Čechách dlouhodobě žijí a pracují. Věc má však jiný rozměr než ryze ekonomický – průvodci přichází o práci, stát o daně, na množství našich historických a přírodních památek doslova parazitují cizí firmy a příslušníci. Stát vynakládá nemalé finanční prostředky na propagaci země v zahraničí. Přivírá-li však současně oči nad tím, jakých služeb se návštěvníkům České republiky na našem území dostává, máme důvod o smysluplnosti těchto investic pochybovat.

Sdružení průvodců ČR, Václavské náměstí 27, 111 21 Praha 1, tel. 222 247 272 www.konecceskychpruvodcuvcr.cz