Sdružení průvodců ČR usiluje o povýšení statutu průvodců v ČR

29. 6. 2009

Vážení přátelé a průvodci cestovního ruchu,

uplynulo přibližně půl roku od doby, co jsme se několikrát sešli při společných schůzkách v Praze, kde jsme řešili možnosti vylepšení právní úpravy našeho oboru tak, aby čeští průvodci neztráceli práci díky nekvalifikovaným průvodcům, kteří ve většině případů nemají oprávnění vykonávat činnost průvodce a pracují v ČR ilegálně. Sdružení průvodců ČR od té doby nezahálelo: kromě vytvoření online petice na podporu kvalifikovaných průvodců jsme učinili několik důležitých kroků, se kterými bychom vás chtěli v krátkosti seznámit.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Níže naleznete návod pro průvodce, jak zabránit neoprávněnému podnikání v našem oboru.

CO JE NOVÉHO?

PETICE NA PODPORU KVALIFIKOVANÝCH PRŮVODCŮ
Od spuštění online petice na podporu kvalifikovaných průvodců v únoru 2009 ji podepsalo několik stovek průvodců. Cílem petice je především přeřazení živnosti průvodce cestovního ruchu z živností volných do živností vázaných: http://www.konecceskychpruvodcuvcr.cz/.

PROHLÁŠENÍ KE KONFERENCI CESTOVNÍHO RUCHU
V novinkách na stránkách petice naleznete prohlášení ke konferenci cestovního ruchu, která se konala v Praze 10. –11. 6.: http://www.konecceskychpruvodcuvcr.cz/node/30

SDRUŽENÍ VEDE JEDNÁNÍ S ÚŘADY
Sdružení průběžně vede jednání s výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Magistrátem hl. města Prahy o přeřazení živnosti průvodce cestovního ruchu z živností volných do živností vázaných, což by pro průvodce znamenalo povinnost prokázat odbornou způsobilost.

OCHRANA MÍSTNÍCH SUBJEKTŮ
Sdružení v poslední době upozornilo na případy neoprávněného podnikání v oboru tyto orgány: finanční úřad, živnostenský úřad, úřad práce, cizineckou policii a městskou policii.

OBNOVENÍ KONTROL PRŮVODCŮ
Na základě jednání se živnostenským úřadem a Městskou policií pro Prahu 1 byly v červnu 2009 opět zahájeny kontroly průvodců v ulicích Prahy. V Českém Krumlově byl kontrolován japonský „průvodce“ a prokázalo se, že neměl oprávnění vykonávat činnost průvodce.

NÁVOD PRO PRŮVODCE
Na základě jednání s živnostenským úřadem pro Prahu 1 vytvořilo Sdružení průvodců ČR návod, který by měl sloužit jako vodítko pro vytipování těch subjektů, které nemají oprávnění vykonávat činnost průvodce cestovního ruchu na území ČR. Více se dozvíte zde: http://www.konecceskychpruvodcuvcr.cz/node/31

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | JEDNORÁZOVÁ PODPORA SDRUŽENÍ
Práce členů Sdružení je čestná a není nijak finančně honorována, i náklady na telefony si členové hradí sami, nicméně často je zapotřebí finančních prostředků na propagaci (např. webové stránky apod.) nebo právní služby. Přispěním Sdružení ať už formou členského příspěvku (v roce 2009 činí 500 Kč), nebo formou jednorázového daru urychlíte realizaci cílů Sdružení.

Bankovní detaily:
Číslo účtu: 181653587/0300
vlastníkem účtu je Sdružení průvodců ČR
pobočka ČSOB, Jindřišská 2, 111 50 Praha 1