Stanovisko ke Konferenci cestovního ruchu v rámci předsednictví ČR v Radě EU ve dnech 10. - 11. 6. 2009

9. 6. 2009

Konference se koná ve správném městě a zemi, kde stát není schopen ochránit práci pro místní subjekty: průvodce, cestovní kanceláře, agentury, dopravce a legislativně ošetřit, aby kvalifikovaní lidé mohli vykonávat práci v oblasti cestovního ruchu

(dle ekonomů je cestovní ruch na druhém místě po automobilovém průmyslu podle důležitosti) a nebyli nahrazováni jinými subjekty, jak na to upozorňujeme na stránkách www.konecceskychpruvodcuvcr.cz.

Jak vypadá situace v oboru? K 1. červenci 2008 byla např. Parlamentem ČR na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu odborná průvodcovská činnost přeřazena do činností volných a lidé bez kvalifikace přebírají naši práci. Výše DPH v tomto oboru je 19%, což je v rámci EU neobvyklá výše, zejména v jižní Evropě, kde cestovní ruch tvoří základ příjmů, je sazba DPH v rozmezí 7–9% ( tak se stáváme nekonkurences­chopnými)! Praha dá 80 milionů Kč na propagaci,místo aby zajistila kontrolu dodržování existujících nařízení. Zisk z turistů, kterých je letos o mnoho méně, nezůstává v ČR ( a pravděpodobně jen z menší části v EU).

Proto znovu připomínáme, že členové Sdružení průvodců ČR roky upozorňují kompetentní orgány na stále menší možnosti uplatnění kvalifikovaných českých průvodců na našem území a také na nedostatečnou kontrolu dodržování našich velmi liberálních zákonů a vyhlášek. Se vstupem do EU v roce 2004 se naše podmínky ještě zhoršily. A připadá nám velmi podivné, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci předsednictví ČR v Radě EU pořádá ve dnech 10. –11. června 2009 konferenci na evropské úrovni, kde se mají: “projednat nové výzvy a problémy, kterými se nyní odvětví cestovního ruchu potýká. Nedostatek kvalifikované pracovní síly a nízký zájem mladé generace o práci ve službách je společné téma pro všechny členské státy, protože kvalifikovaná pracovní síla je nezbytný článek v procesu nabídky kvalitní služby.“( viz materiál MMR ke konferenci )

Usilujeme o to, aby právě toto ministerstvo, do jehož gesce problematika turistického ruchu spadá, přestalo donekonečna tvrdit, že situaci není možné nijak řešit. Přitom již od března 2008 platí evropská norma EN 15565 Služby cestovního ruchu – Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu ( nebyla zatím implementována do našeho právního systému!).

Sdružení průvodců ČR, o. s.