Negativní důsledky současných zákonů

Úbytek pracovních a podnikatelských příležitostí

Jsme přesvědčeni, že vhodná legislativní úprava, která by účinně zamezila neoprávněnému podnikání zahraničních subjektů na našem území, by přinesla vytvoření řady pracovních míst či dala šanci průvodcům – živnostníkům. Především v regionech, kde dosud průvodci nejsou či nemají dost příležitostí se uživit, např. v jižních Čechách, západočeských lázních, jižní Moravě. Nedostatek práce pro průvodce je nyní např. v Brně, kde býval poměrně početný, kvalifikovaný a jazykově dobře vybavený sbor průvodců. I těmto kolegům by mohla poskytnout dostatek práce nepříliš vzdálená místa na seznamu UNESCO, jako Lednicko – valtický areál či Kroměříž. Jižní Čechy, se svým bohatstvím historických i přírodních atraktivit, představují region hojně turisticky navštěvovaný. Přitom činnost průvodce tvoří hlavní zdroj příjmů jen několika málo osob.

Nekvalitní služby poskytované návštěvníkům

V západní Evropě i jiných zemích s vyspělou turistikou je úroveň služeb, poskytovaných návštěvníkům země, tedy i úroveň průvodců, přísně sledována, kontrolována či přímo regulována státními či místními orgány. Je to pochopitelné, stát, obce i regiony mají zájem na co nejlepším dojmu, který si hosté domů odvážejí a na udržení vysoké návštěvnosti a prosperity i v dalších obdobích. Odborní průvodci určitého města či regionu jsou osoby velmi kvalifikované, které absolvovaly náročnou zkoušku z odborných i jazykových znalostí. U nás tuto jinde vysoce odbornou práci vykonává beztrestně prakticky kdekdo – řidiči cizích autobusů, učitelé, zahraniční průvodci, kteří přijíždějí jako doprovod skupin turistů či cizinci, kteří si o pár týdnů či měsíců u nás prodloužili dovolenou a tímto způsobem si přivydělávají. Na svou propagaci v zahraničí vynakládá náš stát nemalé prostředky. Současně však zavírá oči nad tím, jak se s návštěvníky země v praxi zachází.

Poškozování dobrého jména České republiky

Průvodci obecně představují v cestovním ruchu článek, který má nejblíže k jeho účastníkům, tedy návštěvníkům naší republiky. Průvodce také bývá často jediný, s kým se může zahraniční turista u nás plynule domluvit. Podle průvodce si proto mnohdy vytváří názor na celý stát. Úlohu průvodce, jako zástupce hostitelské země, výstižně vyjadřuje kodex průvodce Světové federace asociací turistických průvodců. Podle něj patří mezi povinnosti průvodců zejména:

  • Jakožto reprezentanti hostitelské země jednat s návštěvníky tak, aby upevňovali jejich důvěru k navštívené zemi a propagovali ji jakožto vyhledávaný cíl turistů.
  • Poskytovat návštěvníkům profesionální služby, profesionální a odpovědnou péči a profesionální výklad o navštíveném místě bez jakýchkoliv předsudků a propagandy.
  • Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistit, aby to, co je prezentováno, byla pravda a tuto pravdu jasně rozlišit od příběhů, legend a domněnek.
  • Ze všech sil zajistit, aby turisté vedení průvodcem, skupiny či jednotlivci, se chovali ohleduplně k okolí, životu v přírodě, turistickým zajímavostem a památkám, i k místním zvyklostem a obyčejům a tím chránit dobré jméno cestovního ruchu ve své zemi.