Průvodci a média

Výpady proti českým průvodcům ve sdělovacích prostředcích se již staly jakýmsi folklórem. Zpravidla mají jedno společné – uvedené argumenty je možné jednoduše, mnohdy jen za použití jednoduché logiky, vyvrátit. Pokud jsme se s protestem obrátili na redakci, většinou jsme se nedočkali ani omluvy ani otištění našeho stanoviska. Citace z tisku:

6.6.2001, MF Dnes – Kdo bude provádět Japonce?
„…Pouze 10 z nich (kvalitních dvaceti japanistů) je ochotno pracovat bez nelegálních provizí…“

11.5.2002, MF Dnes – Průvodci se přou, kdo víc okrádá
„…Okamura uvádí, že dobré jméno Pražanů poškozují právě čeští průvodci, většina z nich nedodržuje předepsaný program a neustále tahá klienty do restaurací a obchodů za účelem co největší provize…“

2002, LOBBY č. 3 – Chceme, aby průvodcovská živnost byla zase volná
„…Navíc jsou (čeští průvodci) na klienty často drzí, když například spropitné, které obdrželi, neodpovídá jejich představám.“

2003, Ekonom č. 28 – Boj o japonské peněženky
„…Chování některých českých průvodců je vůči našim klientům nesolidní. Vymáhají od nich spropitné, vydírají restauratéry a obchodníky kvůli provizím…“

25.5.2003, ČT1– Události
Moderátorka jako první zprávu hlavního zpravodajství uvedla, že „…čeští průvodci místo výkladů o orloji nechají skupinu stát a běhají kolem a hledají, kde by dostali provizi…“

15.7.2003, Večerník Praha – Mafie ždímá turisty
Obsahově zhruba totéž co výše citovaný ekonom.

28.7.2007, Lidové noviny – Nechte provádět i cizince
„…V Praze je podle mé zkušenosti (uvádí Okamura) běžná praxe, že průvodce vezme skupinu cizinců místo na Karlův most do nějaké restaurace nebo obchodu a od jejich majitelů potom shrábne provizi. Dělá to 90 procent pražských průvodců.“

13.8.2007, ČR 6 ve 22,10 – Tomio Okamura otevřeně přiznal, že chová averzi vůči průvodcům jako takovým a nezbaví se jí do konce života. Podle něj jsou čeští průvodci drzí, nespolehliví a proto je nutné místo nich zaměstnat cizince.

Bývalý rezortní ministr Radko Martínek v televizním zpravodajství hovořil „…o neoprávněných výhodách českých průvodců, kteří si vymohli, aby je průvodci z jiných států nepřipravovali o práci. Onu výhodu podle něj představovala povinnost splnit určité kvalifikační požadavky.

Z novinových článků jsme se tedy postupně dovídali, že je nás málo, neumíme dostatečně příslušný jazyk, jsme drzí, odmítáme pracovat bez vyplacení nezákonné provize, okrádáme klienty, nedodržujeme stanovený program a místo toho taháme klienty do obchodů a tak dále. V jednom z předních deníků, v článku s titulem Urvi, co můžeš nás dokonce dovozovala redaktorka ekonomické redakce, že čeští průvodci poškozují zájmy státu.

Těžko lze přehlédnout, že ve většině podobných výpadů byl citován podnikatel Tomio Okamura. Můžeme jen spekulovat o důvodech, proč mu média dávají tolik prostoru. V poslední době jsme ho mohli slyšet, jak se kromě cestovního ruchu vyjadřuje i k privatizaci japonských pošt, síle české koruny i množství sněhu na horách. Ponechejme stranou jeho odbornost a kompetentnost. Novinářům by však nemělo unikat, že tento podnikatel je především jednatelem společnosti ze 100 % vlastněné zahraničním kapitálem. O vhodnosti, aby tento člověk vystupoval jménem celého resortu, lze mít proto pochybnosti. Těžko si dokážeme představit, že jako vedoucího zástupce českého průmyslu by média vyhledávala např. jednatele kolínské automobilky. Okolnost, že zájmy pana Okamury nemusí být nutně v souladu ze zájmy jiných subjektů v oboru ani se zájmy státu, zřejmě plně nedoceňovali ani ministři uplynulých socialistických vlád, neboť jeden z nich ho v médiích prezentoval jako svého poradce, jiný ho zase průběžně informoval o přípravách zákona o cestovním ruchu, jehož byl pan Okamura odpůrcem.

Některé výpady měly podle našeho názoru až charakter šíření poplašné zprávy. Redaktor, zpravidla bez kousky logiky a zdravého rozumu dedukoval, že k nám přestanou k nám turisté jezdit. Hrozivé bývaly již samy titulky: Mafie ždímá turisty (Večerní Praha), Regionální památky přijdou o své turisty a Novela zákona může poškodit cestovní ruch (Lidové noviny) aj.