Co vadí českým průvodcům

1.

Ani po vstupu do Schengenského prostoru nemohou čeští průvodci bez omezení vykonávat svou činnost v ostatních zemích EU. Kromě obecných pravidel, které vymezuje směrnice 123 EU o volném pohybu služeb, víme ze zkušenosti, že mnohá místa v zahraničí (např. Vídeň, Paříž, Sevilla, archeologická muzea v Řecku aj.) mají stanovený zvláštní režim. Výklad tam smí podávat jen ten, kdo splní určité podmínky a získá místní licenci. U nás nejen taková místa vymezena nejsou, ale absence či naprostá nefunkčnost kontrolních mechanismů mají za následek, že práci průvodce v České republice dělá prakticky kdokoli bez živnostenského oprávnění. Riziko postihu je takřka nulové. Konkrétních případů na toto téma lze uvést mnoho. Jsou známy případy cestovních kanceláří z třetích zemí, které ponechávají na našem území mnohdy celou sezonu svého člověka, který se již elementární výklad stačil naučit (třeba tak, že si při první návštěvě nahrál výklad průvodce českého), jindy si někdo pouze prodlouží dovolenou v Čechách a stane se „odborným místním průvodcem“ pro turisty ze své země. Běžně provádí výklad během prohlídek historických měst a objektů zahraniční průvodce, který do Čech skupinu doprovází. Z úst těchto osob lze slyšet výklad plný faktických chyb, neobjektivní, ale i mnohdy náš stát urážející. Některé pasáže by pravděpodobně naplnily skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, víry a přesvědčení.

2.

Bez odezvy zůstává snaha Sdružení průvodců ČR upozorňovat kompetentní orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj, finanční úřad, živnostenský úřad, pracovní úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu aj.) na konkrétní případy daňových úniků, neoprávněného podnikání apod.

3.

Neexistuje kategorie licencovaný, státem či regionem kontrolovaný odborný průvodce. Takoví průvodci jsou prakticky ve všech turisticky vyspělých státech, tedy i v zemích EU. Průvodce, který je jednotně a zřetelně označen, je pro návštěvníka země zárukou kvality služeb. Takový průvodce nejenže má odborné i jazykové znalosti, ale také garantuje jistou solidnost a korektnost zacházení, např. že klient nebude v zařízeních, kam ho doprovodí či která mu doporučí, šizen či jinak krácen na svých právech.