Co požadujeme

  1. Vrátit živnost průvodce v cestovním ruchu, toho času živnost ohlašovací volnou, mezi živnosti vázané.
  2. Pro občany EU podmínit výkon činnosti průvodce na území ČR ohlášením činnosti na místním úřadě, jehož součástí bude povinnost doložit odbornou kvalifikaci získanou v domovském státě.
  3. Vytvořit jednotný centrální registr kvalifikovaných průvodců jak českých, tak zahraničních, kteří poskytují průvodcovské služby na území ČR.
  4. Vymezit na území ČR místa mimořádného významu, kde by výklad turistům mohl provádět pouze odborný průvodce, držitel místní licence (např. místa na seznamu památek UNESCO, národní parky, muzea a galerie).
  5. Zavést účinný kontrolní mechanismus, který by byl schopen zasahovat a sankcionovat osoby, vykonávající na území ČR neoprávněně činnost průvodce.