Co jsme již udělali

Za dobu své existence Sdružení průvodců ČR mnohokrát jednalo již se všemi subjekty, kterých se problém průvodců – byť i vzdáleně – týká nebo mohou přispět k jeho řešení. Jmenovitě: oborové ministerstvo, dříve Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, nyní Ministerstvo pro místní rozvoj (zástupci Sdružení postupně jednali se všemi rezortními ministry), Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, živnostenské odbory, Magistrát hl. m. Prahy, obecní úřady městských částí Prahy, živnostenské úřady, pracovní úřady, městská policie, finanční úřady, poslanecké kluby parlamentních stran, příslušné výbory parlamentu, památkové objekty, Pražská informační služba, informační centra turisticky významných měst, poslanci, senátoři, významní manažeři oboru, Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže, ministryně pro lidská práva a menšiny.

Sdružení průvodců ČR se podílelo na vypracování předlohy zákona o některých službách cestovního ruchu, nechalo vypracovat vlastní návrh zákona, opakovaně jednalo o spolupráci s dalšími profesními svazy oboru, iniciovalo kontroly živnostenských oprávnění v terénu, zorganizovalo studentské průzkumy v terénu, apod.

Na negativní důsledky, které současný nevyhovující stav přináší, především daňové úniky, neoprávněné podnikání, ztráty pracovních a podnikatelských příležitostí, poškozování dobrého jména naší republiky, se Sdružení průvodců ČR snaží upozorňovat i prostřednictvím médií, několikrát pořádalo i vlastní tiskovou besedu. V roce 2002 vydalo pod názvem Konec průvodců v Čechách brožuru – analýzu postavení průvodců. Tuto publikaci během demonstrace na Staroměstském náměstí předalo rezortnímu ministerstvu.